Totalentreprenad

Skall du bygga om eller bygga till eller renovera, vi tar fram den bästa lösningen när det gäller den plåt som behövs, hur det skall utföras och vad det kostar.

Kontakta oss så berättar vi mer!
Ring 0511-160 93

Profilerad plåt

Vi dimensionerar bärande högprofiler och även andra TRP plåtar för att de skall tåla det de är avsedda för.

Vi lämnar 15 års garanti mot färgavflagning och kulörförändring.

Byggnadsplåtslageri

Vi har en modern maskinpark, ändamålseniga lokaler och välutbildad personal som borgar för ett fullgott arbete.

Vi lämnar 5 års garanti på utfört arbete och 15 års garanti mot färgavflagning och kulörförändring.

Underhåll och Service

Vi kan åta oss att sköta underhåll och service av Ert tak, genom att vi tecknar ett avtal oss emellan, och att vi kontrollerar så inga skador eller annat har uppkommit på taket.